Curing conditions and dielectric observation of an epoxy system based on Epidian 6
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (Politechnika Łódzka)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
ISSN
1505-1013
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
49-56
Numer tomu
34
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
epoxy network
curing condiotions
dielectric properties
Streszczenia
Język
en
Treść
In this work the dielectric properties and curing conditions of a selected epoxy resin are presented. The curing system consists of Epidian 6 with DDM amine. In the first step, optimal curing conditions were determined for different amine concentrations in the mixture. It is shown on a diagram, how the properties of the cured matrix depend on the percentage concentration of the curing agent. Dielectric measurements were carried out for two concentrations - 10% and 16% - both in the course of curing and for the final product. Significant differences in the dielectric responses were observed as a result of different conversion levels in the obtained resins.
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono właściwości dielektryczne oraz warunki sieciowania dla wybranej żywicy epoksydowej. Badany układ zawierał Epidian 6 oraz aminę DDM. W pierwszym kroku określono optymalne warunki sieciowania dla różnej procentowej zawartości aminy w mieszaninie. Na diagramie pokazano, jak właściwości usieciowanej matrycy zależną od procentowej zawartości utwardzacza. Dla dwóch stężeń - 10% i 16% - wykonano pomiary dielektryczne, zarówno samego procesu sieciowania, jak i usieciowanego produktu. Zaobserwowano znaczące różnice w odpowiedzi dielektrycznej, co było wynikiem różnego stopnia utwardzenia badanej żywicy.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
455178