Computer simulation of operation of GaN/AlGaN quantum well ultraviolet diode laser
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
V Workshop on Physics and Technology of Semiconductor Lasers
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Computer simulation of operation of GaN/AlGaN quantum well ultraviolet diode laser
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
96-96
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.05
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
V Workshop on Physics and Technology of Semiconductor Lasers
Początek konferencji
2013-11-17
Koniec konferencji
2013-11-20
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
669993