Influence of electrode material and spacing between electrodes on measurement of Kerr constant in castor oil
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (Politechnika Łódzka)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
ISSN
1505-1013
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
65-72
Numer tomu
Vol. 35
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
castor oil
electrode material
electro-optic effect
Kerr constant
pl
olej rycynowy
materiał elektrodowy
efekt elektrooptyczny
stała Kerra
Streszczenia
Język
en
Treść
The influence of the electrode material and of the spacing between electrodes on Kerr constant in castor oil is investigated. It is shown that the spacing of the electrodes influences the measurement of Kerr constant whereas the electrode material has no influence on the results of the measurement.
Język
pl
Treść
Przedstawiono wyniki badań wpływu materiału elektrody oraz odległości pomiędzy elektrodami na pomiary stałej Kerra w oleju rycynowym. Pokazano, że odległość pomiędzy elektrodami wpływa na wyniki pomiaru stałej Kerra oraz że materiał elektrod nie ma na nie wpływu.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
556907