Algorytm Clarke’a-Wrighta jako źródło początkowego rozwiązania dla algorytmu symulowanego wyżarzania w problemie marszrutyzacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (Politechnika Łódzka)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
5080-5088
Numer tomu
4
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
problem marszrutyzacji
algorytm Clarke'a i Wrighta
algorytm symulowanego wyżarzania
en
Vehicle Routing Problem
Clarke and Wright Algorithm
Simulated Annealing Algorithm
Streszczenia
Język
pl
Treść
W prezentowanym artykule skupiono się na przedstawieniu rozwiązania problemu marszrutyzacji. Zaproponowano tutaj zastosowanie zmodyfikowanego algorytmu Clarke'a-Wrighta jako mechanizmu generowania pierwszego rozwiązania dla algorytmu symulowanego wyżarzania, w celu znalezienia optymalnego rozwiązania dla zadanego problemu. Opisano również przeprowadzone badania symulacyjne ukazujące skuteczność proponowanego rozwiązania wykorzystując zestawy danych o różnym charakterze, a także przedyskutowano otrzymane wyniki z badania doświadczalnego z wykorzystaniem rzeczywistych danych z firmy dystrybucyjnej. Wykazano, że zaproponowane podejście do generowania pierwszego rozwiązania dla metaheurystyki powala uzyskać lepsze wyniki w akceptowalnym czasie, co zostało potwierdzone w badaniu doświadczalnym.
Język
en
Treść
This paper presents a solution to the vehicle routing problem. A modified Clarke-Wright algorithm has been proposed as a mechanism for generating an initial solution for the simulated annealing algorithm, which is then used to find the optimal solution. The effectiveness of the proposed method is examined by means of a simulation study using data sets of various types. The results of an experimental study using real data from a selected distribution company are also discussed. The comparison of the results indicates that the proposed approach to generating the first (initial) solution for metaheuristics is able to produce better results within an acceptable time.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
654971