Koncepcja rakietowego układu napędowego antypocisku systemu ochrony aktywnej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Perspektywy rozwoju krajowej produkcji napędów rakietowych oraz amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Koncepcja rakietowego układu napędowego antypocisku systemu ochrony aktywnej
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
15-26
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,69
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
balistyka wewnętrzna
pocisk
rakietowy układ napędowy
stałe paliwo rakietowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
AMUNICJA 2015
Nazwa konferencji
VII Konferencja Naukowo-Techniczna Perspektywy rozwoju krajowej produkcji napędów rakietowych oraz amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej
Początek konferencji
20-05-2015
Koniec konferencji
23-05-2015
Lokalizacja konferencji
Kołobrzeg
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono koncepcję układu napędowego inteligentnego antypocisku dla przyszło-ściowego systemu ochrony aktywnej. W przeprowadzonych rozważaniach przyjęto, że układem tym będzie silnik rakietowy na paliwo stałe. Przedstawiono wstępne założenia i wymagania dla przyjętego układu napędowego oraz niektóre wyniki przeprowadzonych analiz i obliczeń. Na podstawie wyko-nanych wstępnych badań laboratoryjnych układu na hamowni dokonano weryfikacji przyjętej metodyki badań teoretycznych. Badania zostały zrealizowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr DOBR-BIO4/031/13249/2013 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2013-2016.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
PX-5698bcb1810641ecf91a3b39