Aktualny stan prac badawczo-rozwojowych nad systemem uzbrojenia kalibru35 mm dla jednostek pływających Marynarki Wojennej RP
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Materiały z X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa"
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
WAT Warszawa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Aktualny stan prac badawczo-rozwojowych nad systemem uzbrojenia kalibru35 mm dla jednostek pływających Marynarki Wojennej RP
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
86-87
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 6
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa"
Początek konferencji
2014-09-15
Koniec konferencji
2014-09-18
Lokalizacja konferencji
Ryn
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Od 19 grudnia 2012 r. Konsorcjum Naukowe w składzie: Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, Bumar Elektronika S.A. z Warszawy (obecnie PIT-RADWAR S.A.), Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy (LIDER) i Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. z Tarnowa, wykonuje projekt badawczy rozwojowy (PBR) o Nr O ROB 0046 03 001 pt. „35 mm automatyczna armata morska KDA z zabudowanym na okręcie systemem kierowania ogniem wykorzystującym Zintegrowaną Głowicę Śledzącą ZGS-158 wykonaną w wersji morskiej wraz ze stanowiskiem kierowania ogniem” współfinansowany z NCBR. Celem głównym PBR jest podwyższenie potencjału obronnego Polski poprzez pozyskanie dla Marynarki Wojennej RP 35 mm automatycznej armaty morskiej KDA z zabudowanym na okręcie systemem kierowania ogniem (wykorzystującym Zintegrowaną Głowicę Śledzącą ZGS-158 wykonaną w wersji morskiej wraz ze stanowiskiem kierowania ogniem), która umożliwi zwalczanie: pilotowanych i bezpilotowych środków napadu powietrznego (lecących na małych i średnich wysokościach), nieopancerzonych i lekko opancerzonych celów nawodnych, podwodnych wynurzonych i lądowych, a także min morskich pływających i kotwicznych znajdujących się na powierzchni. Wynikiem projektu będzie demonstrator technologii systemu IX poziomu gotowości technologii, składający się m.in. z trzech głównych zespołów: 35 mm automatycznej armaty morskiej KDA, Zintegrowanej Głowicy Śledzącej ZGS-158M oraz stanowiska kierowania ogniem: podstawowego i rezerwowego.
Język
en
Treść
On 19 December 2012 Scientific Consortium composed of the Polish Naval Academy from Gdynia, Bumar Electronics S.A. from Warsaw (now PIT-RADWAR S.A.), Military University of Technology from Warsaw (the leader) and Mechanical Plant „Tarnów” S.A. from Tarnow, acceded to the implementation of a research project (PBR) No ROB 0046 03 001 on „35 mm automatic cannon KDA with fire control system using the Integrated Tracking Head ZGS-158 – made in marine version, and fire control position”. The project, supported by the Polish National Research and Development Center in the years 2012-2015, is being carried out in accordance with the agreement No DOBR/0046/R/ID1/2012/03 and in the framework of the security and defence of the Polish State. The main objective of the research project is to increase the potential of Polish defence by obtaining 35 mm automatic naval cannon KDA with fire control system (using the Integrated Tracking Head ZGS-158 – made in marine version and fire control position) for the Polish Navy, which will make it possible to combat: manned and unmanned combat flying objects (flying on small and medium-sized heights), unarmed and lightly armoured surface, emerged underwater and land targets as well as floating sea mines and anchored ones on the surface. The result of the project will be a technology demonstrator system, consisting of three main units: 35 mm automatic naval gun, integrated Tracking Head type KDA ZGS-158 (in marine version) and the fire control positions: primary and reserve. The paper describes the origins and significance of the work of scientific research of the 35 mm calibre naval system, the concept of structure and its tactical and technical characteristics.
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
600004