Porównanie skuteczności amunicji współczesnej broni strzeleckiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Materiały z XX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Wojskowy Intytut Techniczny Uzbrojenia
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Porównanie skuteczności amunicji współczesnej broni strzeleckiej
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
57-57
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
przebijalność
odporność balistyczna
skuteczność amunicji
en
penetration
ballistic protection
munitions effectiveness
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
UZBROJENIE 2015
Nazwa konferencji
XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Początek konferencji
2015-06-08
Koniec konferencji
2015-06-11
Lokalizacja konferencji
Jachranka
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono podstawowe charakterystyki amunicji do współcześnie wykorzystywanej broni strzeleckiej. Zestawione zostały przykładowe dane opisujące skuteczność oddziaływania wykorzystywanych w niej pocisków przeciwko różnym celom. Szczególną uwagę zwrócono na skuteczność amunicji 5,56x45 mm, którą zasilany jest nowoopracowany polski karabinek MSBS-5,56. Przeprowadzone analizy dotyczyły nie tylko porównań pomiędzy poszczególnymi wzorami nabojów, ale również uwzględniały stosowanie różnych typów pocisków w ramach jednego wzoru naboju. Sformułowane wnioski mogą być pomocne przy opracowywaniu rekomendacji w dziedzinie rozwoju konstrukcji nabojów oraz modernizacji indywidualnych osłon balistycznych.
Język
en
Treść
Basic characteristics of ammunition for modern small arms are presented in this paper. Selected data describing the effectiveness of the impact of bullets used against different targets were compered. Particular attention was paid to the effectiveness of 5.56x45mm ammunition, which is used to fed the new Polish rifle MSBS-5.56. Conducted analyses concerned not only at the comparisons between different cartridges, but also take into account usage of different types of projectiles in one cartridge. Formulated conclusions can be helpful in creating recommendations for the development of the construction of ammunition and individual ballistic shields.
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
645333