Karabinek reprezentacyjny MSBS-5,56R
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Materiały z XX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Wojskowy Intytut Techniczny Uzbrojenia
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Karabinek reprezentacyjny MSBS-5,56R
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
59-60
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pl
uzbrojenie
broń
broń strzelecka
Modułowy System Broni Strzeleckiej
karabinek reprezentacyjny
en
armament
weapon
firearm
Modular Weapon System
ceremonial rifle
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
UZBROJENIE 2015
Nazwa konferencji
XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Początek konferencji
2015-06-08
Koniec konferencji
2015-06-11
Lokalizacja konferencji
Jachranka
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
5,56 mm karabinek reprezentacyjny (MSBS-5,56R) Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) został opracowany przez Fabrykę Broni „Łucznik”-Radom i Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w ścisłej współpracy z Dowództwem Garnizonu Warszawa. Broń powstała z myślą o zastąpieniu w pododdziałach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych RP „wiekowe” karabinki wz. 1945 SKS, opracowane pod koniec II wojny światowej w byłym ZSRR i wprowadzone do uzbrojenia w 1949 r. Na początku lat 50-tych XX wieku trafiły również do różnych polskich, mundurowych formacji reprezentacyjnych, w tym pododdziałów Wojska Polskiego, gdzie są używane do dziś. Karabinek reprezentacyjny jest odmianą karabinka standardowego w wersji klasycznej MSBS-5,56K, strzelającą ogniem pojedynczym i amunicją ćwiczebną (ślepą). W porównaniu z pierwowzorem zastosowano w nim m.in.: lufę długości 508 mm (zamiast 406 mm), magazynek o pojemności 10 nabojów (zamiast 30 nabojów), wydłużone łoże oraz stałą, wzmocnioną kolbę. Przewiduje się, że docelowa wersja broni będzie miała długość z bagnetem około 1145 mm (bez bagnetu – około 990 mm), a jej masa będzie się zawierała w granicach około 4,00-4,30 kg. W wyniku wykorzystania unikalnej cechy systemu MSBS-5,56, tj. „modułowości konstrukcji” karabinek reprezentacyjny można bez trudu „przekształcić” w karabinek standardowy. Pierwszy publiczny pokaz modeli MSBS-5,56R miał miejsce w Radomiu, w dniu 1 lipca 2014 r. podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby Fabryki Broni. W karabinki reprezentacyjne wyposażono podchorążych pododdziału reprezentacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej, wchodzących w skład posterunku honorowego. Natomiast druga oficjalna prezentacja broni odbyła się w Kielcach, gdzie podchorążowie pododdziału reprezentacyjnego Akademii wyposażeni w karabinki MSBS-5,56R m.in. uświetnili galę zakończenia XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (01-04.09.2014 r.). MSBS-5,56R uzyskał świadectwo rejestracji przemysłowego wzoru wspólnotowego o nr. 002482257-0001 z dnia 13.06.2014 r. Podczas XXII MSPO w Kielcach w 2014 r. karabinki MSBS-5,56K i MSBS-5,56R otrzymały Wyróżnienie Specjalne Ministra Obrony Narodowej. W referacie przedstawiono m.in. genezę opracowania w Polsce karabinka reprezentacyjnego, koncepcję wykonania i użytkowania broni przez uzbrojone formacje reprezentacyjne, a także znaczenie wyników prac w kontekście promocji Sił Zbrojnych RP w kraju i zagranicą.
Język
en
Treść
5,56 mm Ceremonial Rifle (MSBS-5,56R) of the 5,56 mm Modular Weapon System (MSBS-5,56) was developed by Arms Factory “Archer-Radom” (FB “Łucznik-Radom”) and the Institute of Armament Technology of Faculty of the Mechatronics and Aerospace of Military University of Technology, in close cooperation with the Command of Warsaw Garrison. The Rifle was created as replacement of aging M1945 SKS Carbine, developed in Soviet Union at end of Word War II and introduced in 1949. Since the beginning of 50s the SKS Carbine is used by ceremonial units of the Polish Armed Forces. The Ceremonial Rifle is a semiautomatic variant of MSBS-5,56K Rifle in classic layout, chambered only for 5,56 mm blank ammunition. Compared with the original the MSBS-5,56R has longer barrel (508 mm instead of 406 mm), short magazine (only 10 cartridges), extended handguard and reinforced buttstock. It is expected that overall weapon length (with bayonet) will be 1145 mm (without bayonet – approx. 990 mm) and overall weight will be 4,00-4,30 kg. Due to modularity of system, ceremonial rifle could be easy transform into standard battle rifle. MSBS-5,56R received a certificate of registration of Community design nr. 002482257-0001(13.06.2014 y) by OHIM (the Office for Harmonization in the Internal Market). During XXII-th International Defence Industry Exhibition in Kielce (MSPO 2014) the MSBS-5,56K and MSBS-5,56R Rifles received the Special Award of MoD. Paper presents the background of development of the Polish new ceremonial rifle, design and usage concept and importance of work in the context of efforts to promote the Polish Armed Forces.
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
600406