Badania teoretyczne i doświadczalne wpływu wybranych parametrów "automatyki" broni z odprowadzeniem gazów na jej charakterystyki balistyczne i kinematyczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Materiały z X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa"
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
WAT Warszawa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badania teoretyczne i doświadczalne wpływu wybranych parametrów "automatyki" broni z odprowadzeniem gazów na jej charakterystyki balistyczne i kinematyczne
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
79-80
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
mechanika
balistyka wewnętrzna
broń automatyczna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa"
Początek konferencji
2014-09-15
Koniec konferencji
2014-09-18
Lokalizacja konferencji
Ryn
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Parametrami „automatyki” broni palnej, działającej na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, z zastosowanym krótkim ruchem tłoka gazowego, mającymi wpływ na jej charakterystyki balistyczne i kinematyczne są m.in. masa suwadła, sztywność sprężyny mechanizmu powrotnego oraz odległość od powierzchni czołowej tłoka gazowego w położeniu wyjściowym do osi otworów przedmuchowych (regulująca czas napędu suwadła). Zmiana tych parametrów pozwala uzyskać różne przebiegi m.in. ciśnienia gazów prochowych w lufie, w komorze gazowej oraz prędkości suwadła. To z kolei umożliwia konstruktorom nowoczesnej automatycznej broni palnej otrzymać takie charakterystyki pracy „automatyki”, które zapewnią prowadzenie ognia w różnych warunkach strzelania (np. atmosferycznych), nie powodując nadmiernego oddziaływania na strzelającego czy też nadmiernego zużywania się części. W pracy przedstawiono wyniki badań i doświadczalnych wpływu wybranych parametrów „automatyki” broni, działającej na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych, z krótkim ruchem tłoka gazowego, na jej charakterystyki balistyczne i kinematyczne. Wyniki doświadczalne porównano z wynikami z badań symulacyjnych, bazujących na zmodyfikowanym modelu matematycznym. Walidacja modelu matematycznego oparta była na przeprowadzonych dotychczas porównaniach i analizach wyników badań symulacyjnych i doświadczalnych przedstawionych [3], [4] i [5].
Język
en
Treść
Some results of theoretical and experimental tests of selected weapon’s action parameters influence on ballistic and kinematic charcteristics of gas operated short stroke piston weapon are presented in this paper. Experimental research was conducted using a special designed laboratory stand. The experimental results were compared with the results of the simulation tests, based on the mathematical model, which were modified relative the model presented previously. Validation of this mathematical model was carried out in accordance with previously conducted comparisons and analyzes the results of simulations and experiments.
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
638383