Teoretyczne tabele strzelnicze dla zmoderniozwanej amunicji odłamkowo-burzacej wystrzeliwanej ze 120 mm armatomoździerza samobieżnego RAK
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Materiały z XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Wojskowy Intytut Techniczny Uzbrojenia
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Teoretyczne tabele strzelnicze dla zmoderniozwanej amunicji odłamkowo-burzacej wystrzeliwanej ze 120 mm armatomoździerza samobieżnego RAK
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
53-54
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
UZBROJENIE 2013
Nazwa konferencji
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Początek konferencji
2013-06-11
Koniec konferencji
2013-06-14
Lokalizacja konferencji
Jachranka
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W referacie przedstawiono wyniki prac naukowo-badawczych, dotyczące wykonania teoretycznych tabel strzelniczych dla 120 mm zmodernizowanej amunicji moździerzowej odłamkowo-burzącej, wystrzeliwanej ze 120 mm armatomoździerza samobieżnego „RAK”, dla zakresów kątów podniesienia lufy od 0o do 85o. W celu opracowania tabel wykorzystano program komputerowy PRODAS V3 Main Analysis Package, który funkcjonuje w Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej (nr licencji AT-610A), a także niezbędne charakterystyki gabarytowo-masowe naboju oraz wartości prędkości początkowych pocisku dla sześciu ładunków miotających: pierwszego – 139 m/s, drugiego – 187 m/s, trzeciego – 233 m/s, czwartego – 256 m/s, piątego – 288 m/s i szóstego – 317 m/s. Teoretyczne tabele strzelnicze będą weryfikowane podczas badań poligonowych broni i amunicji, prowadzonych przez Hutę Stalowa Wola S.A. (producenta 120 mm armatomoździerza samobieżnego „RAK”) i WB Electronics S.A. (producenta systemu kierowania ogniem do armatomoździerza), przy udziale Szefostwa Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Wojsk Lądowych (Gestora na UiSW).
Język
en
Treść
Paper presents the results of research and development works, the theoretical firing tables for a modernized 120mm HE mortar shell fired from the „RAK” self-propelled mortar at the elevation from 0o to 85o. PRODAS V3 Main Analysis Package installed at the Institute of Armament of the Faculty of Mechatronics and Aviation at the Military University of Technology (license No AT-610A) was used in order to make the firing tables. The input data for calculations were the shell dimensions and mass and the muzzle velocity for each of the six propellant charges: for propellant charge No1 – 139 m/s, No2 – 187 m/s, No3 – 233 m/s, No4 – 256 m/s, No5 – 288 m/s, No6 – 315 m/s. The theoretical firing tables will be verified during the weapon and ammunition field tests prepared by the Huta Stalowa Wola S.A. (manufacturer of the 120mm „RAK” self-propelled mortar) and the WB Electronics S.A. (manufacturer of the fire control system for „RAK” mortar) with cooperation of the Command of Missile & Artillery Forces of the Polish Land Forces (Manager of the Armament and Military Equipment).
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
600469