Projekt RAWAT - geneza, znaczenie oraz koncepcja struktury i wykonania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Materiały z XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Wojskowy Intytut Techniczny Uzbrojenia
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Projekt RAWAT - geneza, znaczenie oraz koncepcja struktury i wykonania
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
48-50
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
uzbrojenie
broń
broń strzelecka
Modułowy System Broni Strzeleckiej
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
UZBROJENIE 2013
Nazwa konferencji
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Początek konferencji
2013-06-11
Koniec konferencji
2013-06-14
Lokalizacja konferencji
Jachranka
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W referacie przedstawiono genezę podjęcia prac naukowo-badawczych nad narodowym Modułowym Systemem Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm, znaczenie wyników prac w kontekście programu ustanowionego przez Ministra Obrony Narodowej w 2009 r. pod nazwą „Zaawansowane indywidualne systemy walki – kryptonim TYTAN” oraz koncepcję struktury i wykonania systemu broni projektu RAWAT. Chcąc uzyskać wysoki poziom wyników PBR, koncepcja ta będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywała efekty zakończonego w czerwcu 2011 r. projektu PBR nr O R00 0010 04 (finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków na naukę w latach 2007-2010) oraz rezultaty obecnie prowadzonych prac naukowo-badawczych (finansowanych przez Bumar Sp. z o. o. ze środków Ministerstwa Skarbu Państwa) nad karabinkami w układzie klasycznym (kolbowym): standardowym (podstawowym) i karabinkiem-granatnikiem.
Język
en
Treść
Paper presents the background and the idea of structure and realization of the weapon system RAWAT. In order to achieve high level of the results this idea will use effects of the R&D project No O R00 0010 04 (founded by the National Centre for Research and Development from the science founds for years 2007/2010) and the results currently realized R&D works founded by Bumar Ltd from founds of the Ministry of Treasury. The paper presents also the meaning of the R&D works at the national 5,56mm Modular Weapon System (MSBS-5,56) in the context of the set by the Ministry of Defence in 2009 programme entitled “Advanced individual weapon systems – TYTAN”.
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
600457