Badania wpływu średnicy tłoka gazowego i masy zespołu suwadła na charakterystyki balistyczne broni automatycznej z odprowadzeniem gazów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of 19th International Scientific Conference "Armament and Technics of Land Forces 2013"
Data publikacji
2013
ISBN
9788080404826
Wydawca
Akademia ozbrojenych sil generala M.R. Stefanika
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badania wpływu średnicy tłoka gazowego i masy zespołu suwadła na charakterystyki balistyczne broni automatycznej z odprowadzeniem gazów
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
59-66
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,44
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
Broń automatyczna
badania broni automatycznej
en
Automatic weapons
automatic weapons research
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
19th International Scientific Conference "Armament and Technics of Land Forces 2013"
Początek konferencji
2013-11-13
Koniec konferencji
2013-11-14
Lokalizacja konferencji
Liptovsky Mikulas
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zakład Konstrukcji Specjalnych Wojskowej Akademii Technicznej realizuje wiele projektów naukowo-badawczych, ukierunkowanych na opracowanie i wdrożenie do Sił Zbrojnych RP nowoczesnego uzbrojenia strzeleckiego i artyleryjskiego. Jednym z kluczowych obszarów zainteresowań Zakładu jest skonstruowanie perspektywicznej broni strzeleckiej – w postaci 5,56 mm karabinka podstawowego MSBS-5,56, która będzie stanowiła indywidualne uzbrojenie polskiego żołnierza. Mimo że karabinek ten już osiągnął etap zaawansowanego modelu badawczego, to nadal trwają prace teoretyczno-doświadczalne, mające na celu optymalizację jego konstrukcji, w tym „automatyki”. W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących wpływu średnicy tłoka gazowego i masy zespołu suwadła na charakterystyki balistyczne broni automatycznej działającej na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie. Badania doświadczalne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem stanowiska laboratoryjnego do doświadczalnego badania działania mechanizmów karabinka z odprowadzeniem gazów, które umożliwia pomiar przemieszczenia zespołu suwadła oraz ciśnienia gazów prochowych w lufie i w komorze gazowej. Dzięki znajomości tych parametrów uzyskano przebieg prędkości zespołu suwadła w funkcji czasu.
Język
en
Treść
The Section of Special Design of the Military University of Technology realizes a number of R&D projects aimed at the development and implementation to the Polish Armed Forces, modern firearm and artillery systems. One of the key field of interest of the Section is building the future weapon system – 5,56 mm rifle (MSBS-5,56) prepared to become the standard individual weapon of the Polish Army. Although the rifle has already reached the stage of the technology demonstrator there are still realized works aimed at optimizing the design including the operation of the weapon. Some results of experimental investigations of gas pistons diameter and slide weight influence on ballistic parameters of gas operated weapon are presented in this paper. Experimental research was made using a special designed laboratory device for experimental research of working mechanisms of gas operated weapon. The laboratory device enables the measurement of slide assembly movement and pressure in the barrel and the gas chamber.
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
593019