Koncepcja rakietowego układu napędowego antypocisku dla systemu ochrony aktywnej pojazdów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Materiały z XX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Koncepcja rakietowego układu napędowego antypocisku dla systemu ochrony aktywnej pojazdów
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
62-62
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
ochrona aktywna pojazdów,
antypocisk
silnik rakietowy na paliwo stałe
en
active protection system
anti-projectile
solid propellant rocket engine
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
UZBROJENIE 2015
Nazwa konferencji
XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Początek konferencji
08-06-2015
Koniec konferencji
11-06-2015
Lokalizacja konferencji
Jachranka
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Na współczesnym polu walki stosuje się różnego typu systemy do ochrony pojazdów przed pociskami nieprzyjaciela. Do głównych systemów można zaliczyć systemy obrony pasywnej oraz aktywnej. Zwalczanie zagrożenia w jak największej odległości od strefy chronionej pozwala na zmniejszenie niebezpieczeństwa porażenia sił własnych, a także daje dodatkowy czas na podjęcie decyzji o innym sposobie ochrony obiektu, w przypadku gdyby pierwsza próba neutralizacji pocisku zakończyła się niepowodzeniem. W pracy przedstawiono koncepcję układu napędowego inteligentnego antypocisku dla przyszłościowego systemu ochrony aktywnej. W przeprowadzonych rozważaniach przyjęto, że układem tym będzie silnik rakietowy na paliwo stałe. Przedstawiono wstępne założenia i wymagania dla przyjętego układu napędowego oraz niektóre wyniki przeprowadzonych analiz i obliczeń. Na podstawie wykonanych wstępnych badań laboratoryjnych układu na hamowni dokonano weryfikacji przyjętej metodyki badań teoretycznych. Badania zostały zrealizowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr DOBR-BIO4/031/13249/2013 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2013-2016.
Język
en
Treść
On the modern battlefield various types of systems for the protection of vehicles against enemy missiles are used. Passive and active systems can be classified as major. Combating threats far as possible from the protected area allows you to reduce the danger of their own forces, and also gives additional time to make a decision about another way to protect the object, if the first attempt to neutralize missile ended in failure. The paper presents the concept of the propulsion unit of intelligent anti-projectile for future active protection system. In considering this agreement is assumed to be solid-fuel rocket engine. Initial assumptions and requirements for accepted propulsion unit, and some findings of analyses and calculations are shown in the paper. On the basis of the carried out the initial laboratory tests on the chassis layout has been adopted verification methodology of theoretical research. The study was undertaken as part of R & D project no DOBR-BIO4/031/13249/2013 funded by the National Centre for Research and Development in the years 2013-2016.
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
PX-5698bcb2810641ecf91a3bb3