Numeryczne obliczenia odkształceń termicznych płyt styropianowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
ISSN
0137-3676
EISSN
2449-9900
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3/2015
Strony od-do
87-90
Numer tomu
46
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
płyty styropianowe
promieniowanie słoneczne
en
styrofoam boards
solar radiation
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono numeryczne obliczenia kompozycji materiałów: ścianka z betonu komórkowego, warstwa powietrza, warstwa styropianu. Wyniki obliczeń podano w postaci rozkładów temperatury oraz naprężeń i przemieszczeń w kierunku osi z wewnątrz kompozycji w chwili t=1800 s dwóch rodzajów styropianu: styropianu białego , tzn. styropianu Austrotherm biały (nazwa handlowa: EPS 042 FASSADA) oraz grafitowego, tzn. styropianu Austrotherm graf. (nazwa handlowa: FASSADA PREMIUM).
Język
en
Treść
In the paper there have been presented numerical calculations for the composition: wall made of cellular concrete, layer of air, layer of polystyrene. The results of calculations are given in the form of temperature distribution and stress and displacement in the axial direction z from the inside of the composition at t=1800s for two types of Polystyrene: white Polystyrene, ie. Austrotherm white Styrofoam (trade name: EPS 042 FASSADE) and graphite Polystyrene, ie. Austrotherm graph. Styrofoam (trade name: FASSADE premium).y
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
580168
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych