Badania eksperymentalne efektu redukcji przewodności cieplnej w piance polistyrenowej (styropianie)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
ISSN
0137-3676
EISSN
2449-9900
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
12/2013
Strony od-do
509-512
Numer tomu
44
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,19
Słowa kluczowe
pl
efekt redukcji przewodności cieplnej
styropian
radiacyjno-kondukcyjna wymiana ciepła
en
thickness effect curve
Styrofoam
radiative-conductive heat transfer
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k(l) dla małych warstw grubości l w polistyrenie ekspandowanym, czyli styropianie (EPS). Do badań wybrano styropian biały firmy Arbet (Polska). Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 firmy LaserComp (USA) dla grubości próbek l od około 10 do 100 mm, przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki w zakresie temperatury od 0 do 50 C. W artykule wykazano znaczący udział wymiany ciepła przez promieniowanie w styropianie białym w kropki. Dodanie grafitu do perełek EPS w znaczący sposób redukuje udział wymiany ciepła przez promieniowanie w styropianie grafitowym.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
580228