Analiza trwałości zmęczeniowej połączeń mechanicznych i klejowo– mechanicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Technologia i Automatyzacja Montażu
ISSN
1230-7661
EISSN
Wydawca
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
16-19
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,19
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
połączenia nitowe
połączenia śrubowe
połączenia hybrydowe
trwałość zmęczeniowa połączeń
en
riveted joints
screwed joints
hybrid joints
fatigue life of joints
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których celem było określenie trwałości zmęczeniowej połączeń mechanicznych i klejowo-mechanicznych (hybrydowych). Do łączenia elementów wykorzystano połączenia nitowe oraz połączenia śrubowe. Stwierdzono, że trwałość zmęczeniowa połączeń jednozakładowych zależy od sił nacisku powstających w czasie montażu połączenia oraz że zastosowanie do łączenia elementów śrubowych (w tym Hi-Loków) powoduje wzrost trwałości zmęczeniowej połączeń. Potwierdzono, że zastąpienie połączeń mechanicznych połączeniami klejowo-mechanicznymi może mieć pozytywny wpływ na trwałość zmęczeniową połączeń, ale pod warunkiem ograniczenia nacisków w czasie ich montażu.
Język
en
Treść
This paper presents the results of experimental studies aimed at determining the fatigue life of mechanical and adhesive-mechanical (hybrid) joints. The joints were prepared with the use of rivets and screws. The results shown that the fatigue life of single lap joints depends on the pressure forces generated during the joint assembling. Furthermore, the use of screws (including Hi-Lok fasteners) for jointing elements increases the fatigue life of the joints. It confirms that the replacement of mechanical joints by adhesive-mechanical joints may have a positive impact on fatigue life of the joints, by reducing pressure forces during the joints assembling.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
620887