The spectrum of PLP1 gene mutations in patients with the classical form of the Pelizaeus-Merzbacher disease
PBN-AR
Instytucja
Instytut Matki i Dziecka
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Developmental Period Medicine
ISSN
1428-345X
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Aluna
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
293-300
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
en
gene duplication
hypomyelination disorder
leukodystrophy
Pelizaeus-Merzbacher disease
PLP1
point mutations
pl
choroba Pelizaeusa-Merzbachera
choroby hipomielinizacyjne
duplikacja genu
leukodystro!a
mutacje punktowe
PLP1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
en
Treść
The Pelizaeus-Merzbacher disease (PMD) is a rare X-linked recessive hypomyelination disorder caused by mutations of the proteolipid protein1 gene (PLP1). There is a spectrum of PLP1-related disorders from very severe connatal PMD, through classical PMD to mild spastic paraplegia type 2 (SPG2), with some correlation between the type of mutation and the phenotype. In general, missense mutations give rise to more severe forms of the disease, deletions and null mutations to mild PMD and SPG2. The most common variations, duplications, result in the classical-intermediate form of PMD.\\ To report the analysis of mutations in the PLP1 gene and phenotype di!erences in ten male patients diagnosed with PMD. Although they had different types of PLP1 mutations (duplications, missense and nonsense mutations), all of them were clinically classi"ed with the classical form of PMD (clPMD).\\ The subjects of analysis were ten male patients aged 1.5 to 21 years who were diagnosed with PMD. All patients developed the "rst clinical symptoms between 1 an 8 months of age and showed developmental delay, mainly in motor skills. All were classified with the classical form of the disease, according to international clinical criteria and the electrophysiological and brain MRI criteria of hypomyelination. The molecular analysis of the PLP1 gene involved dosage analysis and direct sequencing of all exons and promotor region of the gene.\\ The clinical diagnosis of PMD was con"rmed for all subjects by molecular analysis of the PLP1gene. Although all had the classical form of PMD, it was caused by mutations of di!erent types: duplications of the entire gene, missense and nonsense mutations.\\ Our clinical and molecular "ndings showed that the phenotypic spectrum resulting from PLP1 mutations seems to be broader in patients with the PLP1 gene duplication compared to patients with both nonsense and missense mutation. Nevertheless, apart from the type of mutation, all our patients’ clinical manifestation falls into the category of the classical form of PMD according to international criteria. Obviously the type of mutations, but also other unidentified factors may a!ect the clinical course of PMD.The Pelizaeus-Merzbacher disease (PMD) is a rare X-linked recessive hypomyelination disorder caused by mutations of the proteolipid protein 1 gene (PLP1). There is a spectrum of PLP1-related disorders from very severe connatal PMD, through classical PMD to mild spastic paraplegia type 2 (SPG2), with some correlation between the type of mutation and the phenotype. In general, missense mutations give rise to more severe forms of the disease, deletions and null mutations to mild PMD and SPG2. The most common variations, duplications, result in the classical-intermediate form of PMD.\\ To report the analysis of mutations in the PLP1 gene and phenotype differences in ten male patients diagnosed with PMD. Although they had di!erent types of PLP1 mutations (duplications, missense and nonsense mutations), all of them were clinically classi"ed with the classical form of PMD (clPMD).\\ The subjects of analysis were ten male patients aged 1.5 to 21 years who were diagnosed with PMD. All patients developed the "rst clinical symptoms between 1 an 8 months of age and showed developmental delay, mainly in motor skills. All were classified with the classical form of the disease, according to international clinical criteria and the electrophysiological and brain MRI criteria of hypomyelination. The molecular analysis of the PLP1 gene involved dosage analysis and direct sequencing of all exons and promotor region of the gene.\\ The clinical diagnosis of PMD was con"rmed for all subjects by molecular analysis of the PLP1 gene. Although all had the classical form of PMD, it was caused by mutations of di!erent types: duplications of the entire gene, missense and nonsense mutations.\\ Our clinical and molecular findings showed that the phenotypic spectrum resulting from PLP1 mutations seems to be broader in patients with the PLP1 gene duplication compared to patients with both nonsense and missense mutation. Nevertheless, apart from the type of mutation, all our patients' clinical manifestation falls into the category of the classical form of PMD according to international criteria. Obviously the type of mutations, but also other unidentified factors may a!ect the clinical course of PMD.
Język
pl
Treść
Streszczenie Choroba Pelizaeusa-Merzbachera (ang. Pelizaus-Merzbacher Disease, PMD) jest rzadka , dziedziczona jako cecha recesywna, sprzezona z płcia, choroba hipomielinizacyjna, której podłoze molekularne stanowia mutacje genu PLP1. Choroby powodowane mutacjami tego genu okreslane sa jako tzw. choroby PLP1-zalezne i stanowia spektrum jednostek od ciezkiej, wrodzonej postaci PMD przez klasyczna PMD do spastycznej paraplegii typu 2 (ang. Spastic Paraparesis type 2, SPG2) o łagodniejszym przebiegu, charakteryzujacych sie czesciowa korelacja pomiedzy typem mutacji w genie a fenotypem. W wiekszosci przypadków mutacje missens stanowia podłoze najciezszych postaci choroby, delecje i mutacje typu „null” lzejszych postaci PMD i SPG2. Najczestsze mutacje, duplikacje genu powoduja wystapienie klasycznej postaci PMD. Cel pracy: Przedstawienie wyników analizy zmiennosci fenotypowej w kontekscie podłoza molekularnegomutacji genu PLP1 u dziecieciu pacjentów płci meskiej ze zdiagnozowana PMD. Wszyscy zostali zakwali"kowani jako pacjenci z klasyczna postacia choroby, pomimo, ze w genie PLP1 zidentyfikowano u nich mutacje róznego typu (duplikacje, mutacje punktowe typu missens i nonsens). Materiał i metody: Dziesieciu pacjentów płci meskiej w wieku od 1,5 do 21 lat z rozpoznana klasyczna postacia PMD zdiagnozowana zgodnie z miedzynarodowymi kryteriami klinicznymi oraz elektrofizjologicznymi i neuroobrazowymi kryteriami hipomielinizacji. Analiza molekularna genu PLP1 objeła badania dawki genu, jak równiez bezposrednie sekwencjonowanie wszystkich eksonów i obszaru promotorowego genu. Wyniki: Rozpoznanie kliniczne PMD, zostało u pacjentów potwierdzone badaniem molekularnym genu PLP1. Pomimo, ze u wszystkich badanych stwierdzono klasyczna postac PMD to jej przyczyna były mutacje róznego typu; duplikacje całego genu, zmiany typu missens i nonsens. Wnioski: Zmiennosc fenotypowa wydaje sie byc wieksza u pacjentów z duplikacja genu PLP1 w porównaniu z pacjentami, u których zidenty"kowano mutacje typu missens i nonsens. Pomimo to, niezaleznie od typu mutacji, obraz kliniczny wszystkich badanych odpowiadał cechom klasycznej postaci PMD.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
597475