Komputerowe modelowanie i numeryczna analiza wysokich wytłoczek kształtowanych przetłaczaniem
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
143-147
Numer tomu
R. 13, nr 10
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
komputerowe modelowanie
analiza numeryczna
wysokie wytłoczki
przetłaczanie
en
computer modeling
numerical analysis
tall drawpieces
redrawing method
Streszczenia
Język
pl
Treść
Z płaskiego krążka blachy możliwe jest uzyskanie wytłoczki nie wyższej niż 75-85% jej średnicy. W celu otrzymania wyrobów o większej wysokości konieczne jest dodanie dodatkowej operacji: przetłaczania. Zwiększenie wysokości wytłoczki h odbywa się kosztem jej średnicy. W tej pracy przedstawiono numeryczną analizę i komputerową symulację procesu wytłaczania i przetłaczania. Komputerowy model został opracowany w programie Ansys/Ls-Dyna. Przedstawiono konieczne warunki, które muszą być spełnione aby proces przetłaczania odbył się prawidłowo. Zamieszczono wybrane wyniki symulacji komputerowej.
Język
en
Treść
From the flat sheet metal disc in one operation can be obtained drawpiece no more than the 0,75-0,85 percent of its diameter. To obtained the drawpieces with higher height is necessary using addiction redrawing operations. Increasing the drawpieces height h has been obtained at the expense of reduce its diameter. This publication presents the numerical analysis and computer simulation of the drawing and redrawing process. Computer model has been in the Ansys/Ls-Dyna program realized. The necessary conditions which must be realized that the redrawing process ran properly has been presented. The range of acceptable strains has been calculated. A selected results of computer simulations has been presented.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
445509