Architektura funkcjonalna rybozymu hammerhead
PBN-AR
Instytucja
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Postępy Biochemii
ISSN
0032-5422
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Zarząd Główny
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
22-32
Numer tomu
59
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
struktura RNA
rybozym hammerhead
transestryfikacja
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Rybozym hammerhead jest najmniejszym katalitycznym RNA pochodzenia naturalnego, który stanowi doskonały model do badań zależności struktury i funkcji. Początkowo został zidentyfikowany jako autokatalityczny fragment genomowego RNA roślinnych wiroidów i wirusoidów. Obecnie wiadomo, że występuje on w genomach wielu organizmów w tym u człowieka i jest najczęściej występującym autokatalitycznym motywem RNA w przyrodzie. Po 25 latach intensywnych badań dostępna jest duża ilość informacji na temat jego budowy, dynamiki konformacyjnej oraz oddziaływań trzeciorzędowych wpływających na stabilność i właściwości. Struktura cząsteczki rybozymu hammerhead stanowi układ elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Poznanie architektury cząsteczki rybozymu jest niezwykle interesujące w kontekście zasad i logiki projektowania, konstruowania i zastosowania cząsteczek tej klasy jako molekularnych konstrukcji przestrzennych. Obecność dodatkowych motywów strukturalnych wyróżnia tzw. wydłużony rybozym hammerhead od minimalnego. Rybozym hammerhead rozpoznaje docelową sekwencję w RNA na zasadzie komplementarności i katalizuje jej transestryfikację po sekwencji 5’-NUH-3’. Wydajność reakcji uwarunkowana jest aranżacją atomów centrum katalitycznego, obecnością jonów metali oraz innych czynników wewnątrzkomórkowych. Poszukiwane są nowe pochodne rybozymów hammerhead o zwiększonej aktywności, które mogą być wykorzystane w medycynie molekularnej.
Inne
System-identifier
557206