Optymalizacja lokalizacji centrów dystrybucyjnych z wykorzystaniem wielokryterialnego algorytmu genetycznego e-NSGA-II
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
9223-9231
Numer tomu
6
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca przedstawia zastosowanie genetycznego algorytmu optymalizacji wielokryterialnej e-NSGA-II (ang. Epsilon-Dominance Non-Dominated Sorted Genetic Algorithm) do rozwiązywania problemu rozmieszczenia centrów dystrybucyjnych w sieci dystrybucyjnej (logistycznej). Zastosowana technika optymalizacji umożliwia uzyskanie zestawu tzw. rozwiązań Pareto-optymalnych, reprezentujących różny poziom kompromisu pomiędzy przyjętymi kryteriami oceny. Wykorzystano model sieci dystrybucyjnej zorientowany na minimalizację całkowitego kosztu utrzymania sieci, minimalizację emisji dwutlenku węgla wydalanego przez silniki spalinowe do atmosfery oraz maksymalizację niezawodności usług transportowych. Rezultaty eksperymentów oraz analiza porównawcza proponowanego podejścia z alternatywną techniką, tj. hybrydową metodą e-wymuszeń (ang. e-constraint method) wykazały wysoką użyteczność algorytmu e-NSGA-II w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów oraz jej wyraźną przewagę nad konkurencyjną metodą.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
528927