Formant słowotwórczy -ist(a)// -yst(a) w polskich i białoruskich odrzeczownikowych nomina subiecti
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Studia Białorutenistyczne
ISSN
1898-0457
EISSN
2449-8270
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
259-274
Numer tomu
7
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,06
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
PX-56b20fa98106df5a9788f35e