New developments in peritoneal fibroblast biology: implications for inflammation and fibrosis in peritoneal dialysis.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
BioMed Research International (Journal of Biomedicine and Biotechnology)
ISSN
2314-6133
EISSN
Wydawca
Hindawi Publishing Corporation
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
art. ID 134708
Strony od-do
s. 1-7
Numer tomu
2015
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
Fibroblasts - physiology
Peritoneal dialysis
Peritoneal fibrosis
Inflammation
pl
Fibroblasty - fizjologia
Dializa otrzewnowa
Włóknienie otrzewnej
Zapalenie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0000093883
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych