"Nieromantyczna" wizja rosyjsko-bizantyjskiego prawosławia na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Humanistycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Tradycje bizantyjskie : romantyzm i inne epoki
Data publikacji
2014
ISBN
9788364111563
Wydawca
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
"Nieromantyczna" wizja rosyjsko-bizantyjskiego prawosławia na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
187-197
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,75
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
PL
Treść
W epoce Romantyzmu ożywiło się zainteresowanie nie tylko średniowieczem zachodnioeuropejskim, ale również dziejami i kulturą bizantyjską. Dążono do swoistej idealizacji bizantyjskiej tradycji i bizantyjskiego prawosławia. Na gruncie pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w czasach rozkwitu Romantyzmu mieszkańcy dawnej Rzeczypospolitej zetknęli się z bardzo odmienną tradycją bizantyjską w postaci ekspansywnej polityki rosyjskiego caratu, promującego rosyjsko-bizantyjskie prawosławie kosztem kultury łacińsko-polskiej.
Język
EN
Treść
The era of Romanticism revived interest not only in the West-European Middle Ages but also in the Byzantine history and culture. The aim was the sort of idealization of the Byzantine tradition and religion (Ortodoxy). In Polish-East-Slavic borderland, in the heyday of Romanticism, inhabitants of the former Polish-Lithuanian Commonwealth encountered a very different Byzantine tradition in the form of expansionary policy of the Russian Tsarism promoting Russo-Byzantine Orthodoxy to the detriment of the Polish-Latin culture.
Inne
System-identifier
78100