Kreowanie pozytywnego wizerunku rosyjskiego koncernu Gazprom przez sponsoring sportu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Humanistycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Nowe tendencje w zarządzaniu
Data publikacji
2014
ISBN
9788377028773
Wydawca
Wydawnictwo KUL
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Kreowanie pozytywnego wizerunku rosyjskiego koncernu Gazprom przez sponsoring sportu
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
63-80
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,05
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
EN
Treść
The collapse of communist system and disintegration of USRR in turn of 1980s and 1990s did not mean the end of Russia’s dreams of political domination in Europe. The export of fuels: crude oil and natural gas to various European countries became the tool useful for preserving political influence. Gazprom company engaged in excavation, distribution and export of natural gas has become an informal body of Russian Federation for practicing its imperialist policy. Overly aggressive expansion of Gazprom on the European fuel market has caused a wave of unfavourable opinions in the media both about the company itself and its principals – political leaders of the Russian state. To warm its image Gazprom has recently started to run sport sponsorship on a large scale. The company allocates on this initiative significant financial means sponsoring famous football teams (Chelsea FC, Schalke 04, Zenith, Crvena Zvezda) as well as hockey and volleyball teams or professional cycling team “Katusha”. Considering the propaganda power of sport Gazprom can count on gratitude of many million sport fans and at the same time natural gas consumers.
Język
PL
Treść
Upadek systemu komunistycznego i rozpad ZSRR na przełomie lat 80. i 90. XX wieku nie oznaczał końca rosyjskich marzeń o politycznej dominacji w Europie. Narzędziem Rosji służącym zachowaniu wpływów politycznych stał się eksport paliw: ropy naftowej i gazu ziemnego do różnych krajów europejskich. Koncern Gazprom zajmujący się wydobyciem, dystrybucją i eksportem gazu ziemnego stał się nieformalnym organem Federacji Rosyjskiej dla uprawiania jej imperialistycznej polityki. Nazbyt agresywna ekspansja Gazpromu na europejskim rynku paliw spowodowała falę nieprzychylnych opinii medialnych tak o samej firmie jak i jej mocodawcach czyli przywódcach politycznych państwa rosyjskiego. Celem ocieplenia swojego wizerunku Gazprom od niedawna rozpoczął prowadzony z wielkim rozmachem sponsoring sportu. Na tę inicjatywę Gazprom przeznacza bardzo duże środki finansowe sponsorując znane drużyny piłkarskie (Chelsea FC, Schalke 04, Zenit, Crvena Zvezda), hokejowe, piłki siatkowej czy kolarską stajnię „Katiusza”. Zważywszy na siłę propagandową sportu Gazprom może liczyć na wdzięczność milionów kibiców i zarazem odbiorców gazu.
Inne
System-identifier
76273