Przegląd stanowisk badawczych do symulacyjnych badań dynamicznych układu fotel-kierowca
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
11960-11968
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
vibratory comfort
pl
komfort wibracyjny
Streszczenia
Język
en
Treść
The report presents selected research stations used for simulated dynamic studies of the driver-seat subsystem, aiming to analyze vibrational comfort in vehicles. The design of these stations is discussed, as well as use cases, including basic operating parameters. Special attention is paid to their design and research capabilities. In addition, the stations are classified as generating only vertical acceleration (along the z-axis) - discussed in the first part of the report, generating linear acceleration (along the x, y, and z-axis) and angular acceleration (along each axis) - discussed in the second part of the report, and stations generating vertical acceleration (along the z-axis) and linear longitudinal acceleration - discussed in the third part of the report.
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wybrane stanowiska badawcze wykorzystywane do symulacyjnych badań podukładu fotel kierowca celem analizy komfortu wibracyjnego w pojazdach samochodowych. Omówiono budowę tych stanowisk oraz możliwości wykorzystania podając podstawowe parametry pracy. Zwrócono uwagę na ich rozwiązania konstrukcyjne oraz możliwości badawcze. Ponadto dokonano klasyfikacji stanowisk na stanowiska generujące tylko przyspieszenia pionowe (w kierunku osi z) - omówione w pierwszej części pracy, na stanowiska generujące przyspieszenia liniowe (w kierunku osi z, y, z) i kątowe (względem każdej z osi) - omówione w drugiej części pracy oraz na stanowiska generujące przyspieszenia pionowe (w kierunku osi z) i kołysanie wzdłużne – omówione w trzeciej części pracy.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
3760