Urządzenia wszczepialne do ucha środkowego – przegląd
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nowa Audiofonologia
ISSN
2084-946X
EISSN
Wydawca
Instytut Narządów Zmysłów
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
15-22
Numer tomu
2(5)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
implanty
niedosłuch
ucho środkowe
protezowanie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Właściwa kompensacja niektórych postaci niedosłuchów jest nadal poważnym wyzwaniem dla ówczesnej audiologii i otochirurgii, a próby zastosowania konwencjonalnych protez słuchowych bywają z wielu względów medycznych utrudnione, nieskuteczne bądź nieakceptowalne przez pacjentów. Jedną z alternatywnych opcji leczenia stają się wtedy protezy wszczepialne do ucha środkowego, pozwalające na rozwiązanie wielu napotykanych w procesie protezowania problemów i stworzenie właściwych warunków dla rehabilitacji słuchu. Niewielka popularność omawianych urządzeń powodowana jest między innymi złożonością zagadnienia i koniecznością dobrej współpracy pomiędzy specjalistami z wielu obszarów medycyny. Prezentowany przegląd dostępnych rozwiązań ma na celu ich przybliżenie i nakreślenie podstawowych wskazań do ich zastosowania.
Inne
System-identifier
PX-56b45b078106eb71826df470
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych