Słuchowe potencjały korowe. Część II. Teoretyczne podstawy generacji oraz charakterystyka wybranych komponentów
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nowa Audiofonologia
ISSN
2084-946X
EISSN
Wydawca
Instytut Narządów Zmysłów
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
28-42
Numer tomu
4(2)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Słuchowe potencjały korowe (ang. cortical auditory evoked potentials, CAEP) to bioelektryczne odpowiedzi mózgu na bodźce akustyczne generowane w ośrodkach nerwowych znajdujących się na wyższych piętrach analizy informacji słuchowej. Obecnie istnieje wiele teorii na temat dokładnego miejsca ich generacji, funkcjonalnego znaczenia oraz mechanizmów neurofizjologicznych leżących u podłoża powstawania CAEP. Naukowcy próbują także ustalić, które czynniki oraz w jaki sposób wpływają na słuchowe potencjały korowe. Wpływ ten jest badany w doświadczeniach wykorzystujących różnego rodzaju bodźce, schematy doświadczalne oraz techniki rejestracji. Niniejsza II część artykułu zawiera szczegółową charakterystykę wybranych, najczęściej spotykanych w literaturze komponentów słuchowych potencjałów wywołanych. W tej części pracy zamieszczono także opis technik rejestracji poszczególnych odpowiedzi.
Inne
System-identifier
PX-56b45b078106eb71826df474
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych