Odmienny wzorzec bioelektrycznej aktywności spoczynkowej mózgu u dzieci z dysleksją
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nowa Audiofonologia
ISSN
2084-946X
EISSN
Wydawca
Instytut Narządów Zmysłów
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
PB36-43
Numer tomu
2(4)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Background: Celem pracy jest określenie wzorców spoczynkowej bioelektrycznej aktywności mózgu u dzieci z dysleksją. Material and Methods: W badaniach uczestniczyło 36 dzieci z rozpoznaną dysleksją oraz 27, dobranych pod względem płci i wieku, dzieci bez zaburzeń czytania (grupa kontrolna). Rejestrację sygnału EEG przeprowadzono w dwóch oddzielnych blokach relaksacji: z oczami otwartymi oraz z oczami zamkniętymi. Uzyskany sygnał EEG poddano analizie ilościowej (ang. quantitative EEG, qEEG). Przed przystąpieniem do badania EEG każda osoba badana wykonała testy czytania sensownych i sztucznych wyrazów. Results: Wykazano specyficzny wzorzec spoczynkowej czynności elektrofizjologicznej mózgu u dzieci z dysleksją przejawiający się wzmożoną ekspresją fal wolnych (delta, theta) oraz fal szybkich beta w zakresie 18 – 35 Hz, szczególnie w okolicach skroniowych. Ponadto tylko w grupie kontrolnej moc sygnału w paśmie fal wolnych ujemnie korelowała z szybkością czytania sensownych wyrazów, a u dzieci z dysleksją im więcej poprawnie przeczytanych sztucznych wyrazów, tym większa była moc sygnału beta (18 – 35 Hz) w elektrodach skroniowych (T5 i T6). Conclusions: Wyniki badań bioelektrycznej aktywności spoczynkowej mózgu u dzieci z dysleksją wskazują na związek fal delta, theta i beta (18 – 35 Hz) z procesem czytania. Badania mogą przyczynić się do rozwoju istniejących metod diagnostyki i terapii zaburzeń językowych.
Inne
System-identifier
PX-56b45b078106eb71826df490
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych