Tinnitus – patomechanizmy szumów usznych, przegląd wybranych hipotez
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nowa Audiofonologia
ISSN
2084-946X
EISSN
Wydawca
Instytut Narządów Zmysłów
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
PP15-19
Numer tomu
3(1)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Tinnitus jest percepcją dźwięku bez zewnętrznego źródła stymulacji akustycznej. .Ok 1-2% ludzi w znaczący sposób cierpi na szumy uszne, ze zmianą jakości życia .Większość ludzi habituuje fantomowe dźwięki, ale nie wszyscy. Ponieważ szumy są często związane z niedosłuchem pochodzenia ślimakowego, ich generacja utożsamiana była ze ślimakiem. Obecne metody neuroobrazowania identyfikują regiony w ośrodkowym układzie nerwowym związane z szumami.. Deprywacja słuchowa powoduje wzrost neuronalnej aktywności, jej synchronizację zmiany w tonotopowej organizacji centralnych ośrodków słuchowych oraz zmiany poza układem słuchowym odpowiedzialne za powstawanie szumów. Celem artykułu jest informacja na temat różnych patomechanizmów powstawania szumów usznych..
Inne
System-identifier
PX-56b45b088106eb71826df49c
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych