Badanie dominacji półkulowej dla funkcji mowy z zastosowaniem techniki rezonansu magnetycznego
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Nowa Audiofonologia
ISSN
2084-946X
EISSN
Wydawca
Instytut Narządów Zmysłów
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
PB9-16
Numer tomu
3(3)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Background: Celem pracy było opracowanie procedury badawczej do określania dominacji półkulowej dla funkcji mowy z zastosowaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Reliable assessment of language function’s representations in the brain is vital for neurosurgery but it has also gain importance in psychiatry as reduced laterality was found in a number of diseases. Many paradigms have been applied to investigate language related areas but to date, no golden standard exist which paradigms may be effectively used. The objective of the study was to develop and assess a method to examine hemispheric dominance for language with the use of fMRI. Material and Methods: W badaniu wzięły udział 4 zdrowe osoby dorosłe różniące się współczynnikiem lateralizacji: 1 osoba praworęczna oraz 3 osoby leworęczne. Podczas badania techniką fMRI w skanerze 3 Teslowym, zastosowano zadanie fluencji słownej prezentowane w schemacie blokowym. Dominację półkulową dla funkcji mowy określano w oparciu o indeks lateralizacji, który odnosi się liczby aktywnych wokseli w obszarach mózgu odpowiedzialnych za mowę w prawej oraz lewej półkuli mózgowej. To evaluate the potential clinical usefulness of the method we examine 4 healthy adults with different value of lateralization index measured with the Edinburgh Handedness Inventory [EHI]). To asses hemispheric lateralization we used the verb generation task (VGT) in which subjects were presented with a noun and asked to silently generate associated verb. The study was performed in the 3T MAGNETOM TRIO scanner. Laterality indexes (LIs) were calculated for each participant in the ROIs corresponding to Broca’s and Wernicke’s areas. Results: U wszystkich badanych osób uzyskano zwiększoną aktywność hemodynamiczną w regionach odpowiadających ośrodkom Broki i Wernickego. Badani różnili się w zakresie współczynnika lateralizacji LI, co wskazuje na odmienny wzorzec dominacji półkulowej dla funkcji mowy u osób różniących się preferencją w zakresie używania rąk. In all participants we found language-related activations in Broca’s and Wernicke’s areas. We also found different hemispheric representation of language functions in left handed and right handed participants. Conclusions: Wyniki badań potwierdziły efektywność opracowanego paradygmatu do określania dominacji półkulowej dla funkcji mowy. The results of the study proved the effectiveness of the paradigm in examining language networks. This study may have important implications for diagnosis language lateralization in different populations.
Inne
System-identifier
PX-56b45b088106eb71826df4ba
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych