Osady kopalnego starorzecza Warty z późnego vistulianu w odkrywce Koźmin-Głowy (Kotlina Kolska) w świetle wstępnych analiz paleoekologicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych (Uniwersytet Łódzki)
Książka
Tytuł książki
Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7863-382-2
Wydawca
Państwowy Instyut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Osady kopalnego starorzecza Warty z późnego vistulianu w odkrywce Koźmin-Głowy (Kotlina Kolska) w świetle wstępnych analiz paleoekologicznych
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
osady biogeniczne
dolina Warty
późny vistulian
Kotlina Kolska
Inne
System-identifier
0000048479