Aktywność fotosyntetyczna roślin uprawnych typu C3 (Triticum aestivum L.) i C 4 (Zea mays L.) w zróżnicowanych warunkach świetlnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geograficzno-Biologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Natura - człowiek - kultura 2015 : II międzynarodowa, VII ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa : [20-21 czerwca 2015, Kraków] : książka abstraktów
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-63896-27-0
Wydawca
Wydawnictwo Kasper
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Aktywność fotosyntetyczna roślin uprawnych typu C3 (Triticum aestivum L.) i C 4 (Zea mays L.) w zróżnicowanych warunkach świetlnych
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
58
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
II międzynarodowa, VII ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Natura - człowiek - kultura 2015
Początek konferencji
2015-06-20
Koniec konferencji
2015-06-21
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000030373
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych