Mikroewolucja i specjacja Violaceae na glebach metalonośnych = Microevolution and speciation of Violaceae on polluted with heavy metals soils
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geograficzno-Biologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych : streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Wydawnictwo Mantis
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Mikroewolucja i specjacja Violaceae na glebach metalonośnych = Microevolution and speciation of Violaceae on polluted with heavy metals soils
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
101-102
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Inne
System-identifier
0000030403