Melatonin implantation during long days up-regulates mRNA expression_ of aquaporin (AQp1 and AQP4) and Claudin-2 in the ovine choroid plexus
PBN-AR
Instytucja
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
16th International Conference “Signal transduction in the blood Brain Barrier” Sümeg, Hungary, 12-14.09.2013. Book of abstracts
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Melatonin implantation during long days up-regulates mRNA expression_ of aquaporin (AQp1 and AQP4) and Claudin-2 in the ovine choroid plexus
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
69-69
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
16th International Conference “Signal transduction in the blood Brain Barrier”
Początek konferencji
2013-09-12
Koniec konferencji
2013-09-14
Lokalizacja konferencji
Sümeg
Kraj konferencji
HU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
644118