Parasites of European beaver Castor fiber in north-eastern Poland
PBN-AR
Instytucja
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Szklarska Poręba-Piechowice 4-7.09.2013 (opubl. w: Annals of Parasitology 59, Supl., 29, 2013)
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Parasites of European beaver Castor fiber in north-eastern Poland
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
29-29
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Szklarska Poręba-Piechowice 4-7.09.2013
Początek konferencji
2013-09-04
Koniec konferencji
2013-09-07
Lokalizacja konferencji
Szklarska Poręba-Piechowice
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
643733