The Orava-Nowy Targ Basin: tectonic activity at basin margins vs. sedimentary record.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Neogene of the Paratethyan Region 6th Workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe an RCMNS Interim Colloquium. Programe Abstracts Field Trip Guidebook
Data publikacji
2015
ISBN
9789638221575
Wydawca
Hungarian Geologiocal Society
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
The Orava-Nowy Targ Basin: tectonic activity at basin margins vs. sedimentary record.
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
54-55
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Neogene of the Paratethyan Region 6th Workshop on the Neogene of Central and South-Eqastern Europe an RCMNS Interim Colloquium
Początek konferencji
2015-05-31
Koniec konferencji
2015-06-03
Lokalizacja konferencji
Orfű
Kraj konferencji
HU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
564043