Research in abandoned well questions the practice or well representativity criteria used in selecting for groundwater monitoring sites.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
ISSN
0867-6143
EISSN
Wydawca
Panstwowy Instytut Geologiczny – Panstwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
105-112
Numer tomu
456/1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
porzucony otwór studzienny
geochemiczna ewolucja środowiska studziennego
kolmatacja filtru
monitoring wód podziemnych
wiarygodność punktu obserwacyjnego
Polska.
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem badań jest otwór studzienny nr 5p (UE_ID: PL06G110_004) położony w Sokołowsku (Sudety). Od wykonania w 1980 roku, z uwagi na złą jakość wody, nigdy nie włączono go do sieci wodociągowej, i w konsekwencji porzucono. Brak eksploatacji przez 32 lata spowodował stworzenie się w nim warunków do niezamierzonego, długotrwałego eksperymentu. Z ujętych w otworze wspólnie czterech stref wodonośnych, dwie dolne prowadzą wody mineralne pod większym ciśnieniem, co powoduje ich stały pionowy przepływ w otworze i zanieczyszczenie wyżej ległych wód zwykłych. Hydrauliczne i geochemiczne warunki w studni sprzyjają procesom biogeochemicznym wpływającym na jakość wody i wzbudzone przez działalność człowieka zanieczyszczenie węglowodorami. Otwór powinien być niezwłocznie zlikwidowany. Z uwagi na to, że studnia od około 20 lat jest w sieci monitoringu krajowego, wyniki te skłaniają również do postulowania ustanowienia: 1) skutecznej procedury oceny reprezentatywności punktów obserwacyjnych w sieci monitoringu, 2) programu rewizji istniejących punktów, oraz 3) nowelizacji regulacji w celu rozwiązania problemu „osieroconych” otworów, ze względu na zagrożenia jakie one stwarzają.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
503180