New structural data from the southern margin of the Orava - Nowy Targ basin (Western Carpathians, Poland/Slovakia borderland).
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Geological evolutions of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations. Smolenice, Slovak Republic, October 16-19, 2013
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Geological Institute, Slovac Academy of Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
New structural data from the southern margin of the Orava - Nowy Targ basin (Western Carpathians, Poland/Slovakia borderland).
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
58-59
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Geological evolution of the Wester Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations. Smolenice, Slovak Republic, October 16-19, 2013
Początek konferencji
2013-10-16
Koniec konferencji
2013-10-19
Lokalizacja konferencji
Smolenice
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
503761