Dynamics of Holocene climate change in northeastern Africa recorded in laminated lake sediments from Faiyum Oasis, Egypt
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
XIX INQUA Congress Quaternary Perspectoves on Climate Change, Natural Hazards and Civilization at Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan 26 July - 2 August 2015
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Science Council of Japan, Japan Association for Quaternary Research, International Union for Quaternary Research
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Dynamics of Holocene climate change in northeastern Africa recorded in laminated lake sediments from Faiyum Oasis, Egypt
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
00268-00268
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 7
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
XIX INQUA Congress
Nazwa konferencji
XIX INQUA Congress Quaternary Perspectoves on Climate Change, Natural Hazards and Civilization
Początek konferencji
2015-07-26
Koniec konferencji
2015-08-02
Lokalizacja konferencji
Nagoya
Kraj konferencji
JP
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
660380