Geochemical signature of new thermal waters found in the Jelenia Góra Geothermal System (The Sudetes Mountains, Poland) - preliminary report
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie HYDROGEOCHÉMIA ’15 XV. ročník
Data publikacji
2015
ISBN
9788097112677
Wydawca
SAH
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Geochemical signature of new thermal waters found in the Jelenia Góra Geothermal System (The Sudetes Mountains, Poland) - preliminary report
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
6-7
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
HYDROGEOCHÉMIA ’15
Początek konferencji
2015-06-25
Koniec konferencji
2015-06-26
Lokalizacja konferencji
Bratislava
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
662519