Mezoporowate materiały węglowe otrzymane na drodze nanoreplikacji strukturalnej - synteza i właściwości katalityczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
Forum - Innowacyjne Materiały, 18-19 czerwca 2013, Lublin
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Mezoporowate materiały węglowe otrzymane na drodze nanoreplikacji strukturalnej - synteza i właściwości katalityczne
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
77-78
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Forum - Innowacyjne Materiały
Początek konferencji
2013-06-18
Koniec konferencji
2013-06-19
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-36423