Bee pollen – modified acrylic hydrogels as potential materials for wound dressings
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
4th Workshop Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry, University of Pisa, Department of Civil and Industrial Engineering 4-6 September 2013 Pisa, Italy
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
[s.n.]
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Bee pollen – modified acrylic hydrogels as potential materials for wound dressings
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
114-115
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
4th Workshop Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry
Początek konferencji
2013-09-04
Koniec konferencji
2013-09-06
Lokalizacja konferencji
Piza, Włochy
Kraj konferencji
IT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-48723