Application of aminocoumarins for the role of fluorescent molecular probe of cationic photopolymerization process
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
The 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, 1-30 November 2014
Data publikacji
2014
ISBN
978-3-906980-55-3
Wydawca
MDPI
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Application of aminocoumarins for the role of fluorescent molecular probe of cationic photopolymerization process
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry
Początek konferencji
2014-11-01
Koniec konferencji
2014-11-30
Lokalizacja konferencji
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
BPK-RID-50406
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych