Badanie panelowe ścieżek edukacyjnych – doświadczenia międzynarodowe
PBN-AR
Instytucja
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przegląd Badań Edukacyjnych
ISSN
1895-4308
EISSN
2392-1544
Wydawca
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Pedagogicznych
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
137-160
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2
Słowa kluczowe
polski
metodologia badań
młodzież
absolwenci
rynek pracy
stopa zwrotu
mix-mode research design
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule tym przedstawiliśmy cele badawcze, metodologię pomiaru, sposoby realizacji i najważniejsze wyniki analiz pochodzących z pięciu paneli edukacyjnych. Zaletami danych panelowych są stosunkowo większe możliwości wnioskowania o zależnościach przyczynowych i monitorowanie losów życiowych jednostek. Zadaniem tego przeglądu było podsumowanie doświadczeń badawczych pod kątem sformułowania rekomendacji dotyczących problemów dotyczących realizacji tych badań. Przedstawiliśmy je w drugiej części koncentrując się na kwestiach pomiaru kompetencji edukacyjnych, rekrutacji respondentów i metodach „utrzymania panelu”.
Inne
System-identifier
PX-56b464308106eb71826e47ee