Aspekty techniczne i procesowe produkcji gazu generatorowego na przykładzie instalacji zgazowania o mocy 800kW wykonanej w skali przemysłowej.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej
ISSN
0013-7294
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
932-938
Numer tomu
12
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Słowa kluczowe
polski
redukcja ditlenku węgla  
zgazowanie biopaliw  
gaz generatorowy  
angielski
carbon dioxide reduction  
biofuels gasification  
producer gas
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przedstawiono aspekty techniczne i procesowe produkcji gazu generatorowego na podstawie doświadczeń związanych z pracami wdrożeniowymi instalacji o mocy cieplnej 800 kW wykonanej w skali przemysłowej, a skonstruowanej przez zespół Instytutu Energetyki. Ta innowacyjna zgazowarka o złożu stałym została zgłoszona do Urzędu Patentowego RP w 2009 roku pod numerem P387641. Obecnie zgazowarka jest włączona w układ satelitarny kotła energetycznego typu EKM-50 w elektrociepłowni Megatem-EC w Lublinie. Jest również możliwość, aby po rozszerzeniu instalacji o linię oczyszczania gazu zgazowarka pracowała w połączeniu z silnikiem spalinowym czy ogniwami paliwowymi. Instalacja służy głównie do celów badawczych, wcześniej była wykorzystywana do produkcji energii odnawialnej. W tym celu została wyposażona w układ pomiaru strumienia biomasy oraz układ archiwizacji danych, spełniający kryteria certyfikacji energii ze źródeł odnawialnych.
Język
angielski
Treść
Presented are technical and process aspects of a producer gas generation on the basis of an experience gained during implementation works of an 800 kW commercial scale installation built by the Instytut Energetyki team. This innovative stationary bed gasifier was in 2009 registered at the Patent Office under the number P387641. At present, the gasifier is a part of the EKM-50 power boiler satellite system in Megatem-EC Lublin CHP station. There is also a possibility for the gasifier to cooperate with IC engines or fuel cells after a gas purification system is added. The installation now serves mainly the research purposes but previously it was used for renewable energy generation and that is why it was equipped with biomass feed stream measurement and data archiving systems, meeting the certification requirements of renewable energy generation.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
625366