Barwniki do czasowego barwienia włosów, analiza ich budowy i szybkości fotochemicznego rozkładu.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. "Chemia - tradycja i nowe wyzwania". Materiały zjazdowe. Siedlce, 16-20 września 2013.
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-60988-15-2
Wydawca
Pol. Tow. Chem.
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Barwniki do czasowego barwienia włosów, analiza ich budowy i szybkości fotochemicznego rozkładu.
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
332-333
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. "Chemia - tradycja i nowe wyzwania". Materiały zjazdowe. Siedlce, 16-20 września 2013.
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
35930