Adaptacja akustyczna hali produkcyjnej do wymagań związanych z dźwiękowym systemem ostrzegawczym.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
XIV Polska Konferencja Naukowo-Techniczna. Fizyki Budowli w Teorii i Praktyce. Łódź 2013. Słok, 18-20 czerwca 2013 [Dokument elektroniczny].
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-936869-0-2
Wydawca
Wyd. Inst. Fiz. Bud. Katarzyna i Piotr Klemm S.C.
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Adaptacja akustyczna hali produkcyjnej do wymagań związanych z dźwiękowym systemem ostrzegawczym.
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
111-114
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XIV Polska Konferencja Naukowo-Techniczna. Fizyki Budowli w Teorii i Praktyce. Łódź 2013. Słok, 18-20 czerwca 2013 [Dokument elektroniczny].
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Łódź
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
35291