System zbierania ocen i wstępna analiza ich relacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Eduakcja
ISSN
2081-870X
EISSN
Wydawca
Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
44-53
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.45
Słowa kluczowe
PL
Hurtownia danych
Analiza danych
Ocenianie
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiliśmy czynniki mogące mieć wpływ na ocenę studenta. Zaprezentowaliśmy pewne obserwacje zauważalne w naszych danych, które uważamy za ciekawe i pożyteczne przy próbie udzielenia odpowiedzi na pytanie, od czego zależy ocena studenta. Pokazaliśmy jak kształtują się oceny w rozbiciu na płeć oraz obszar zamieszkania studenta oraz wskazaliśmy potencjalne determinanty związane bezpośrednio z uczelnią, takie jak tryb studiowania, kierunek studiów, rok studiów, stopień studiów oraz forma oceniania. Prezentowane dane dotyczą ocen wystawianych na protokołach w pierwszym terminie zaliczeń oraz egzaminów. Przestawione obserwacje można potraktować jako punkt wyjścia do dalszych badań. Z uwagi na problemy z wykonywaniem analiz na systemie transakcyjnym, stworzyliśmy moduł hurtowni danych, nazywany tu systemem zbierania ocen.
Inne
System-identifier
PX-56b46aeb8106eb71826e8e97