Postępy e-edukacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2013
Główny język publikacji
PL
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
247
Numer tomu
Seria wydawnicza
Monografie naukowe - Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Numer w serii wydawniczej
13
Numer wydania
1
Wydawca
Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
978-83-63103-40-8
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
11,2
Autorstwo oznaczone
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
PL
Treść
Oddawana właśnie do rąk czytelników monografia jest poświęcona najważniejszym zagadnieniom e-edukacji we wszystkich obszarach i we wszystkich modelach. W szczególności, czytelnicy będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem i problemami zastosowań technik komputerowych w e-nauczaniu na poziomie szkół wyższych w Polsce. Merytoryczny zakres monografii obejmuje następujące teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowań nowoczesnych technologii w edukacji: 1. nowe trendy i technologie w e-edukacji w Polsce, Europie i na świecie, 2. e-nauczanie w kształceniu ustawicznym i w szkoleniu pracowników, 3. kryteria jakości e-edukacji, 4. socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty kształcenia na odległość, 5. metodyka e-nauczania konkretnych przedmiotów, 6. portale edukacyjne, platformy e-nauczania, 7. zastosowania multimediów w edukacji, 8. rola technologii internetowych w kształceniu ustawicznym i uczeniu się przez całe życie, 9. zarządzanie wiedzą w uczelni przy użyciu środków elektronicznych. Monografia składa się z pięciu części zatytułowanych: Nowe trendy w e-edukacji, Ocena e-nauczania, Praktyka i narzędzia e-nauczania, E-edukacja – wymiar międzynarodowy oraz Zarządzanie wiedzą w uczelni przy użyciu środków elektronicznych.
Inne
System-identifier
PX-56b46aec8106eb71826e8edf