Założenia Systemu Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych w ramach zdalnego nauczania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)
Książka
Tytuł książki
Postępy e-edukacji
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-63103-40-8
Wydawca
Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Założenia Systemu Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych w ramach zdalnego nauczania
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
107-116
Numer rozdziału
6
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,41
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
PL
Treść
Metody i sposoby nauczanie programowania od lat są przedmiotem dyskusji i prac naukowych (por. [1], [2], [3], [4]). Od pewnego czasu dydaktyka zyskuje także praktyczne wsparcie w systemach automatycznej oceny rozwiązań zadań programistycznych. W Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych przygotowano założenia Systemu Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych, realizowanego w ramach projektu „Informatyk – wszechstronny specjalista”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem Systemu Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych jest stworzenie modelu i narzędzi pogłębionej analizy i oceny postępów studentów, a także zrozumiałego, wspomagającego proces uczenia się, przedstawiania im wyników tej oceny. Realizacja tego zamierzenia będzie opierać się w głównej mierze na specjalnie przygotowanych narzędziach weryfikacji postępów studentów. Wśród znanych dotąd systemów automatycznej oceny (zob. ich przegląd w [3]), proponowane rozwiązanie wyróżnia się szerokim zakresem rodzajów wykonywanych testów, elastycznymi sposobami ich formułowania oraz koncepcją organizacji całego systemu przygotowania zadań oraz oceny ich rozwiązań.
Inne
System-identifier
PX-56b46aec8106eb71826e8ef4